måndag 16 maj 2011

Svenska Finskstövarföreningens årsmöte och 30 årsjubileum i Vännäs 2011.Årsmöte och tillika 30 årsjubileum gick av stapeln i Vännäs utanför Umeå den 7 maj. Mötet var förlagt på hotell Vännäs där man också hade möjlighet att boka rum för övernattning. Mötena hölls i hotellets konferenslokal där det även såldes lotter och föreningsprylar som kepsar och nygjorda tröjor före och efter mötet.

Års- och medlemsmötet började planenligt kl 13 då avgående Ordförande Sven Magnusson hälsade alla välkomna. Han började med att prata om historia, visioner och framtid för föreningen, bland annat med den åldrande jägarkåren och möjliga sätt för att locka ungdomen till jakten och stövarjakten.
Sven hälsade särskilt Ragnar Lok välkommen, Ragnar bror till Robin Lok som omkom tragiskt förra året. Robins familj har startat en fond som dem har ombett Svenska Finskstövarföreningen att sköta. Ett hedersamt uppdrag. Detta var Robins önskan då han var en inbiten rävjägare. Önskan är att fonden ska rikta sig mot ungdomar och framförallt i kombination med rävjakt.

Därefter var det dags för att gå igenom årsmötets punkter i vanlig ordning som sedan avslutades med prisutdelning till vandringsprisvinnare samt utställning och jaktchampionaten.

Medlemsmötet började med att Allan Bergström höll föredrag och bildvisning om Finskstövarföreningens historia, att det nu är 30 år sedan föreningen startade och att den första Finskstövarkullen föddes 1941 i Sverige. Mycket intressant föredrag och bilder från förr med viktiga och betydande hundar som ligger bakom en del av aveln idag.

Bosse Gustavsson tidigare ordförande tog sedan över med tal och tillbakablick om de 30 år som gått. Det första årsmötet 1982 och de ibland tuffa relationerna med Stövarklubben, också de mediokra hundar som kunde förekomma med exempelvis dålig mentalitet. Till skillnad mot idag där vi har mycket bra förutsättningar för fortsatt arbete med att utveckla rasen och stövarjakten. Sist men inte minst så nämnde han de alla fina år som varit med alla härliga människor han mött. Ett starkt och känslomässigt tal avslutades med applåder.

Nytillträdande ordförande Petter Lindvall från Holmsund presenterade sig sedan och visade på de tankar och idéer han har för framtiden. Han pratade föryngring i ledet, marknadsföring etc, det fortsatta arbetet med avelsarbetet och lathunden. Han nämnde att utbildning behövs och ett ökat samarbete med Stövarklubben och våra grannländer.

Därefter lämnades ordet över till Norska Finskstövarförenings ordförande Reinert Vikan och styrelsemedlemmen Vidar Hagen som också deltog från den Norska sidan. För övrigt två oerhört underhållande och trevliga guttar med många fräckisar på lager. Dem pratade om läget för den Finska stövaren i Norge och hur deras förening är uppbyggd, också om att Norge ligger långt fram i forskning kring nedfrysning av säd från hundar och hur detta kan användas i eventuell framtida avel? Dem tyckte också att det är viktigt att vi samarbetar mellan grannländerna i avelsarbetet.

Finlands ordförande Henrik Gullans kom sedan till tals, han berättade om de nya provreglerna, att valpregistreringarna även sjunkit i Finland. Henrik informerade om den Finska forskning som pågår och hans önskan om att vi hjälper till med provtagning på våra hundar. De svenska hundar som kan vara aktuella är hundar med någon sjukdom/defekt eller svenska hundar förhållandevis långt tillbaka besläktade med de finska hundarna. Henrik delade sedan ut provrör till ett antal personer i föreningen som kommer att sköta detta.

Avelskommitén diskuterade de nya jaktprovsreglerna som håller på att utformas. Detta har jobbats på sedan 2009. Målsättning är att ett beslut ska tas sista juni 2013.  Man pratade vidare om arbetet med Lathunden, utbildningar, unghundsgranskningen m.m.  Kalle Stolt i avel och utbildningskommitén berättade om sin tid som stövarjägare och injagning av hunden till en rävspecialist. Detta med bilder som får en att längta till nästkommande höst!

Tomas Tjernlund nämnde kort om Lathunden och effektiv avelsbas. Rävsektionen avslutade med bildspel och en kort videosnutt på rävjakt och till viss del grytjakt med stövare

Innan det var dags för ombyte och gemensam middag höll inbjudne Jerry Jonsson en föreläsning om vargen i vårt land och de hybrider som han menar finns i landet.

Därefter gemensam middag med bland annat presenter till föreningen och underhållning med musik. Kvällen fortsatte i trevlig och festlig anda, tal avlöste varandra och däremellan fräckisar och ljug! För undertecknad så slutade kvällen bubbelbadandes med andra badsugna medlemmar. Det är dock en annan historia.

Sammanfattningsvis ett varmt omhändertagande och en mycket trevlig helg med många nya bekantskaper!

Inga kommentarer: